He aha te tirohanga ā mua

o Te Oneroa-a-Tōhe?

What’s the future for

Te Oneroa-a-Tōhe /

Ninety Mile Beach?

Te Oneroa-a-Tōhe / Ninety Mile Beach is our place of play and recreation, natural peace and beauty, history, seafood gathering and unique native environments. Te Oneroa-a-Tōhe Board is developing a plan for the beach, to help manage and protect this precious taonga for current and future generations.

Draft Beach Management Plan  

Thanks to everyone who has had input so far, to help us develop the draft plan. Consultation on Te Rautaki o Te Oneroa-a-Tōhe (draft beach management plan) has now closed. Thank you to everyone who contributed to early engagement, development of the draft plan, attended formal consultation events, or submitted feedback (written or verbal) to the consultation process.

 

If you would like to read the feedback received during consultation, please click on the link below. We are now in the process of reviewing your feedback as we prepare the final plan for approval at the November Board meeting.

Te Mana ki te Whenua

E mihi kau ana ki ngā iwi katoa o Te Hiku o Te Ika, e tātaihia ana ki Te Oneroa-a-Tōhe. Na koutou anō i tuku whakaaro mai ki Te Poari kia pakari tonu te tāpapa kōrero mo te one nei. Nā te whirinakitanga o te kōrero me nga ture, ka whai kiko te korowai manaaki, hei oranga āno mo te takutaimoana e hora nei.

Haami Piripi

Te Oneroa-a-Tōhe Board Chair

FOR ALL GENERAL ENQUIRIES PLEASE EMAIL