He aha te tirohanga ā mua

o Te Oneroa-a-Tōhe?

What’s the future for

Te Oneroa-a-Tōhe /

Ninety Mile Beach?

Te Oneroa-a-Tōhe / Ninety Mile Beach is our place of play and recreation, natural peace and beauty, history, seafood gathering and unique native environments. Te Oneroa-a-Tōhe Board is developing a plan for the beach, to help manage and protect this precious taonga for current and future generations.

Thanks to everyone who has had input so far, to help us develop the draft plan.

Have your say on the Draft Beach Management Plan  

The draft Beach Management Plan has been put together by Te Oneroa-a-Tōhe Board on behalf of the community. It sets out where we want to be in the future and provides direction on how we’ll get there. Have your say.

Public consultation from Monday 14th September - Friday 9th October 2020

Come along to a drop in session / hui at the Te Ahu Centre, Kaitaia

• Thursday 24 September 2020 10.00am – 3.00pm

• Thursday 1 October 2020 10.00am – 3.00pm

• Friday 2 October 2020 3.00pm – 6.00pm

Te Mana ki te Whenua

E mihi kau ana ki ngā iwi katoa o Te Hiku o Te Ika, e tātaihia ana ki Te Oneroa-a-Tōhe. Na koutou anō i tuku whakaaro mai ki Te Poari kia pakari tonu te tāpapa kōrero mo te one nei. Nā te whirinakitanga o te kōrero me nga ture, ka whai kiko te korowai manaaki, hei oranga āno mo te takutaimoana e hora nei.

Haami Piripi

Te Oneroa-a-Tōhe Board Chair

FOR ALL GENERAL ENQUIRIES PLEASE EMAIL